Follow us
Member since: 11.02.2019
BRO AOF
Stiftet I 1998
Alle våre kurs kan bestilles til din barnehage, skole, kommune eller fylkeskommune. Kanskje vil dere ha et bestemt kurs til et helt personale, eller arrangere en fagdag sammen med naboskolen? Ta kontakt med oss. Alle kurs kan spesialtilpasses så de passer akkurat til dere.
Contact us
+4740006110
Om oss
Bro AOF driver kurs og kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, SFO/AKS, grunnskole, videregående skole, PPT og BUP. Vi arrangerer kurs, konferanser og fagdager rundt om i landet, som du kan melde deg på. Vi kan tilpasse og skreddersy ulike program for kompetanseheving direkte til din barnehage, skole eller kommune. Våre kursholdere og veiledere har lang erfaring fra praksisfeltet.
undefined, OSLO, null, Norge
Team
Vigdis Dahl
Kurskonsulent
+4795791119
Vera Madsen-Malmo
Kurskonsulent
+4792848448
Nina Sundmark
Employee
90939741
Liv Odner
Employee
97043390
History
01. august 2019
 
OM OSS

Bro AOF driver kurs og kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, SFO/AKS, grunnskole, videregående skole, PPT og BUP. Vi arrangerer kurs, konferanser og fagdager rundt om i landet, som du kan melde deg på. Vi kan tilpasse og skreddersy ulike program for kompetanseheving direkte til din barnehage, skole eller kommune. Våre kursholdere og veiledere har lang erfaring fra praksisfeltet.

01. april 2019
 
Bro AOF

Studieforbundet AOF Norge har inngikk en avtale med Aschehoug forlag om overtakelse av 
BroAschehoug.

01. april 2009
 
BroAschehoug

Bro Kompetanseutvikling ble kjøpt av Aschehoug forlag i 2009, og fikk da navnet BroAschehoug.

01. januar 1998
 
Bro Kompetanseutvikling

Bro Kompetanseutvikling ble startet av Per Christian Øiestad. Den gang, som nå, ble praksisfortellingen sentral i alle kurs.

"Fra begynnelsen av la vi vekt på at vi skulle være et alternativ til de akademiske miljøene. Våre kurs skulle være praksisnære, og praksisfortellingen ble et bærende verktøy. Vi ønsket å berøre og engasjere kursdeltakerne, og kanskje aller viktigst; de skulle få noe med seg hjem som kunne brukes neste dag", forteller Per Christian.

Navnet Bro Kompetanseutvikling ble valgt fordi bro var et symbol på tilknytning, felleskap og kommunikasjon. Kompetanseutvikling fordi det handlet om kompetanse, både hos de voksne og hos barna. Et av hovedtemaene som ble vektlagt, var jo nettopp sosial kompetanse.